Home

Rijdt gedurende twee maanden in 2022 al het verkeer van auto’s/hulpdiensten/vuilniswagens voor de Vogelbuurt door de Weidebloembuurt?

Zie pagina Dossier brug Vogelbuurt

Voor indienen bezwaarschrift zie deze link

Introductie

Welkom op de website van de Weidebloem buurtvereniging in de gemeente Lansingerland.
Hier vindt u het laatste nieuws, de verslagen van de vergaderingen van de buurtvereniging en andere informatie over de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs.
Wij wensen u een plezierig bezoek op deze website.

De wijkvereniging is in het begin van de 90-er jaren opgericht en recentelijk nieuw leven ingeblazen. Ze zet zich in voor de belangen van de bewoners van de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs.

Het doel van de vereniging is om zo goed mogelijk de belangen te behartigen van hun leden (en bewoners) bij o.a. gemeentelijke projecten.
Te denken valt aan wijzigingen bestemmingsplannen, verbetering verkeerssituatie of herinrichting van de wijk.

Maar ook projecten die de wijk beter leefbaar maken en de onderlinge samenhang verbeteren