Home

Introductie

Welkom op de website van de Weidebloem buurtvereniging in de gemeente Lansingerland.
De vereniging is in de 90-er jaren opgericht en zet zich in voor de belangen van de bewoners van de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs.

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is om zo goed mogelijk de belangen te behartigen van hun leden (en bewoners) bij o.a. gemeentelijke projecten.
Te denken valt aan wijzigingen bestemmingsplannen, verbetering verkeerssituatie of herinrichting van de wijk.
Maar ook projecten die de wijk beter leefbaar maken en de onderlinge samenhang verbeteren.

Over deze website

Op deze website vindt u het laatste nieuws, de verslagen van de vergaderingen van de buurtvereniging en andere informatie over de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs.
Wij wensen u een plezierig bezoek op deze website.