Dossier brug Vogelbuurt

Laatste update: (17 november 2021): Tijdelijke brug Weidebloembuurt-Vogelbuurt niet nodig

Goed nieuws vanuit de gemeente! Een adviesbureau heeft een alternatief gevonden voor de tijdelijke brug die tussen de Weidebloembuurt en Vogelbuurt zou komen tijdens werkzaamheden in de Vogelbuurt. Door werkzaamheden aan de enige toegangsweg van de Vogelbuurt in fases uit te voeren, blijft de wijk toch bereikbaar zonder extra brug. Vanuit de Weidebloembuurt hebben veel bewoners bezwaar gemaakt, vanwege zorgen over de verkeersveiligheid in onze wijk. Dank aan deze bewoners, die de gemeente kritisch gevolgd hebben; en met succes.

Het definitieve besluit valt eind november. De Heraut heeft er een artikel aan gewijd

Klik op de foto’s voor een vergroting|

De naastgelegen Vogelbuurt ondergaat groot onderhoud. Tot nu toe heeft u daar waarschijnlijk weinig van gemerkt maar dat kan binnenkort veranderen. De gemeente heeft een voornemen gepubliceerd tot een tijdelijke brug van de Vogelbuurt naar de Weidebloembuurt. Deze brug zal een tijdje de enige manier worden voor gemotoriseerd verkeer om de Vogelbuurt in- en uit te rijden.

De buurtvereniging heeft bezwaar gemaakt vanwege verkeersveiligheid en gevraagd naar de onderbouwing van dit plan. Ook heeft de vereniging vijf alternatieven aangedragen, waarvan vier oplossingen binnen de Vogelbuurt zelf die totaal buiten de Weidebloembuurt om lopen. De reactie van de gemeente is tot nu toe afwijzend en kunt u nalezen op de website. Het weerwoord van de vereniging is inmiddels ook al verstuurd. De eerste aanpassing is al dat de tijdelijke brug geen 21 maanden hoeft te liggen maar “slechts” 2 maanden.

Wordt vervolgd…

Eerdere documenten:

15 september 2021: Stand van zaken per 15 september 2021

03 maart 2021: Concept bezwaarschrift (pdf document)

03 maart 2021: Concept bezwaarschrift (docx document)

03 maart 2021: Update door bestuur over voortgang klacht bij gemeente

15 februari 2021: Besluit Omgevingsvergunning 185793

15 februari 2021: Reactie op vergunningaanvraag tijdelijke brug Vogelbuurt-Weidebloembuurt

15 februari 2021: Reactienota gemeente op ingekomen brieven

13 februari 2021: Artikel De Heraut

08 februari 2021: Gecorrigeerde brief firma Kroeze aan bewoners weidebuurt

25 januari 2021: Brief firma Kroeze aan bewoners Weidebloembuurt

04 januari 2021: Reactie van het bestuur Weidebloembuurtvereniging op het schrijven van de gemeente d.d. 22 december 2020

22 december 2020: Reactie van de gemeente op de door de heer Alderson aangedragen alternatieven