Kort verslag ALV 23 mei 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Kort verslag ALV 23 mei 2019

Vooruitlopend op de formele notulen, bij deze alvast een kort verslag

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde ALV. Dankzij de sprekers en mede dankzij de geïnteresseerde groep bewoners is het een leerzame avond geworden.

Voor degenen die het nog eens willen nalezen kunt u hier de presentaties vinden.

* AED in de wijk door Margriet Bijl

* Brandveilig wonen door Peter Schuurmans

* Buurtpreventie door Karel Neelis: meer info op https://lansingerland.buurttoezicht.nl/

In het ALV-gedeelte is besloten om de contributie te verlagen naar 10 euro per jaar. Interesse om lid te worden? Meld je aan via weidebloembuurtvereniging@gmail.com

Wil je weten wat er met het geld gebeurt? Lees dan vooral het jaarverslag en het financieel verslag.

Alle sprekers en aanwezigen bedanken we voor hun inzet en actieve deelname.