Disclaimer

Disclaimer

De Weidebloem buurtvereniging houdt deze website up-to-date en biedt zo actueel mogelijke informatie. Toch kan het voorkomen dat de website (tijdelijk) niet beschikbaar is of onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Weidebloembuurtvereniging.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze website, of die het gevolg is van het niet kunnen verkrijgen van toegang tot deze website, of die het gevolg is van onvolkomenheden in de informatie die via deze website wordt aangeboden. Weidebloembuurtvereniging.nl wil haar bezoekers zo volledig mogelijk informeren. Daarom zijn op sommige pagina’s in deze website links of verwijzingen opgenomen naar websites of diensten van derden. Weidebloembuurtvereniging.nl is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte informatie of aangeboden diensten. Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website berust bij Weidebloembuurtvereniging.nl en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen.