Vereniging

De Weidebloem buurtvereniging is voortgekomen uit de voormalige vereniging Huizenkopers Westpolder-Noord. Het doel van de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten, is:

  • het behartigen van de belangen van de leden als bewoners van een huis, gelegen in de Weidebloembuurt te Berkel en Rodenrijs;
  • voor zover de belangen betrekking hebben op de veiligheid en woonomstandigheden in deze wijk en een collectief karakter hebben;
  • het behouden en het zo mogelijk bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in de Weidebloembuurt en directe omgeving inde meest ruime zin des woords;
  • het optreden als spreekbuis voor de leden/wijk naar de Gemeente Lansingerland en anderen.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40398485

De bankrekening van de vereniging is NL 92 INGB 0000 108653 t.n.v. Ver. Huizenkopers Westpolder-Noord

Jaarlijks wordt door het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) belegd. De vergaderdocumenten van de ALV’s vindt u hieronder: