Vereniging

Inschrijfformulier

Hierbij schrijf ik mij in als lid van de Weidebloembuurtvereniging    De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken op NL 92 INGB 0000 108653 t.n.v. Weidebloembuurtvereniging o.v.v. contributiejaar, uw naam en adres