Bestuur

Het bestuur


Voorzitter: Vacature
Op dit moment wordt de functie voorzitter waargenomen door de penningmeester


Secretaresse: Mevrouw H. (Hanneke) Poort


Penningmeester: De heer M.M.P. (Menno) Ammerlaan

Ondersteuning bestuur

PR-commissie

Mieke Staal

Gert van Beest


Webmaster: Gert van Beest