Rijdt gedurende twee maanden in 2022 al het verkeer van auto’s/hulpdiensten/vuilniswagens voor de Vogelbuurt door de Weidebloembuurt?

      Reacties uitgeschakeld voor Rijdt gedurende twee maanden in 2022 al het verkeer van auto’s/hulpdiensten/vuilniswagens voor de Vogelbuurt door de Weidebloembuurt?

De naastgelegen Vogelbuurt ondergaat groot onderhoud. Tot nu toe heeft u daar waarschijnlijk weinig van gemerkt maar dat kan binnenkort veranderen. De gemeente heeft een voornemen gepubliceerd tot een tijdelijke brug van de Vogelbuurt naar de Weidebloembuurt. Deze brug zal een tijdje de enige manier worden voor gemotoriseerd verkeer om de Vogelbuurt in- en uit te rijden.

De buurtvereniging heeft bezwaar gemaakt vanwege verkeersveiligheid en gevraagd naar de onderbouwing van dit plan. Ook heeft de vereniging vijf alternatieven aangedragen, waarvan vier oplossingen binnen de Vogelbuurt zelf die totaal buiten de Weidebloembuurt om lopen. De reactie van de gemeente is tot nu toe afwijzend en kunt u nalezen op de website. Het weerwoord van de vereniging is inmiddels ook al verstuurd. De eerste aanpassing is al dat de tijdelijke brug geen 21 maanden hoeft te liggen maar “slechts” 2 maanden.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Wordt vervolgd…

Als u de bezwaarprocedure van de Weidebloembuurtvereniging wilt volgen, houdt de site dan in de gaten. Er is op deze site een aparte pagina gecreëerd waarin deze ontwikkelingen gevolgd worden en waarin relevante documenten terug te vinden zijn. U vindt deze pagina onder deze link Dossier brug Vogelbuurt